حدود 3 تا 5 برابر قوی تر از شیشه معمولی با همان ضخامت است. در صورت شکستن ، آوار تبدیل به ذرات ریز می شود و تصادفات عمده ناشی از آوار را کاهش می دهد.

هنگامی که پارامترهایی نظیر مقاومت مکانیکی و ایمنی اهمیت قابل ملاحظه پیدا می‌کند، شیشه مقاوم‌سازی شده (سکوریت) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خط توليد شيشه سکوريت

شیشه ایمنی میرال اولین شرکت تولید شیشه های سکوریت در ایران می باشد این شرکت در سال 1342، با بهره گيري از تکنولوژي روز اقدام به احداث خط توليد شيشه سکوريت نمود.

عموم مردم شیشه های سکوریت را با نام میرال می شناسند .